Fysiotherapie

voor informatie over de vergoedingen fysiotherapie kunt u kijken op de volgende websites:

Vergoeding fysiotherapie

Overzicht verzekeringen betreffende de vergoeding fysiotherapie

Logopedie

Logopedie zit in het basispakket en wordt vergoed door uw zorgverzekeraar.

Behandeling is alleen mogelijk met een verwijzing van een arts of specialist.

Acupunctuur

Hiervoor is het zinvol uw zorgverzekeraar te raadplegen. De vergoeding is afhankelijk van de voorwaarden van uw aanvullende verzekering. Voor acupunctuur heeft u geen verwijzing nodig.

Integratieve kindertherapie

Integratieve therapie

Voor de Integratieve (kinder)therapie heeft u, wanneer u verzekerd bent bij Menzis, een verwijzing nodig van uw huisarts of kinderarts. Sinds 2008 vergoedt zorgverzekeraar Menzis acht maal begeleiding door een therapeut, die in het bezit is van een ECP -European Certificate for Psychotherapy- vanuit de basisverzekering. U heeft een eigen bijdrage van € 10 per zitting ( Informatie ).

Daarnaast krijgt u een aanvullende vergoeding afhankelijk van de soort aanvullende verzekering. Tot op heden is deze vergoeding alleen bij Menzis mogelijk.

Bij de meeste andere zorgverzekeraars krijgt u een vergoeding afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Bij deze zorgverzekeraars heeft u geen verwijzing nodig.