Jouw fysiotherapeut pakt de klachten aan die te maken hebben met je bewegingssysteem. Zo kun je tijdens de afspraak advies krijgen, maar ook begeleiding of behandeling als je problemen ervaart in een bepaalde houding of tijdens het bewegen.

Fysiotherapie kan toegepast worden bij verschillende klachten zoals bijvoorbeeld pijnklachten, bewegingsbeperkingen en spierzwakte. Een belangrijke groep vormen de klachten van het bewegingsapparaat, zoals rug-en nekpijn en problemen die te maken hebben met de gewrichten.

Daarnaast speelt de fysiotherapeut een belangrijke rol bij de revalidatie na ongelukken, operaties en na en tijdens ziekte. Ook kan fysiotherapie een zinvolle rol spelen bij het voorkomen van klachten bij houding en bewegingen.

Tijdens het eerste consult proberen we inzicht te krijgen in uw klachten door vragen te stellen en een onderzoek naar houding en beweging uit te voeren. Het is belangrijk te weten wat uw klachten heeft veroorzaakt en/of laat voortduren. Op basis van het onderzoek stellen we in overleg met u een behandelplan op. Uw huisarts wordt hier vanzelfsprekend deelgenoot van gemaakt. Als blijkt dat we meer informatie nodig hebben, nemen we, met uw toestemming, contact op met uw huisarts.

De behandeling van de fysiotherapeut heeft 3 pijlers:

· Bewegingstherapie / oefentherapie om bijvoorbeeld de bewegingsmogelijkheden van gewrichten te vergroten, spierkracht en houding te verbeteren. Ook het aanleren en verbeteren van ontspanningstechnieken en ademhalingstechnieken is een belangrijk onderdeel van de oefentherapie.

· Massage om de oefentherapie te ondersteunen, pijn te beïnvloeden, de bloedsomloop te bevorderen (zie ook de specialisatie bindweefselmassage), oedeem en spierspanning te verminderen.

· Fysiotechnische behandelingen , waaronder warmte- , ijs-, electrotherapie of ultrageluid, gericht op meer locale beïnvloeding van spierspanning, pijn of bloedsomloop.

Naast de behandeling krijgt u adviezen over houding, beweging en belasting met het oog op uw thuis- en werksituatie om het herstelproces te bevorderen.